http://www.plus.welayatnet.com/20649

تسلیت
.

44 0
ثبت نظر
1398/10/17-22:10
http://www.plus.welayatnet.com/20647

انسان از بعد جسمی یک روبات بسیار پیشرفته است
روابطی بین کامپیوتر ، روبات ، انسان و روح وجود دارد.

42 0
ثبت نظر
1398/09/25-08:43
http://www.plus.welayatnet.com/20646

خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.
خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود: https://www.adyannet.com/fa/news/30053

خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.

152 0
ثبت نظر
1397/12/24-17:00
http://www.plus.welayatnet.com/20645

نگاهی به مُهر کورش اول: هنگامی که شکم مخالفین را سوراخ می‌کرد
نگاهی به مُهر کورش اول: هنگامی که شکم مخالفین را سوراخ می‌کرد

نگاهی به مُهر کورش اول: هنگامی که شکم مخالفین را سوراخ می‌کرد

140 0
ثبت نظر
1397/12/17-17:11
http://www.plus.welayatnet.com/20644

الواح عیلامی: هخامنشیان، مزاحم و ویرانگر هستند
الواح عیلامی: هخامنشیان، مزاحم و ویرانگر هستند. (توضیح: https://www.adyannet.com/fa/news/30011)

الواح عیلامی: هخامنشیان، مزاحم و ویرانگر هستند

122 0
ثبت نظر
1397/12/17-12:57
http://www.plus.welayatnet.com/20643

فناوری ساخت قنات ربطی به هخامنشیان ندارد
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فناوری ساخت قنات، یکی از شیوه‌های متفکرانه و هنرمندانه انتقال آب است که از دوران باستان در فلات ایران مورد استفاده بود. اما به راستی آیا ساخت قنات، محصول اندیشه پارس‌ها و افتخاری برای هخامنشیان است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که اولاً واژه قنات، یک لفظ عربی است. ثانیاً وقتی پارس‌ها از روسیه به فلات ایران آمدند، از اورارتوها (Urartu) فناوری ساخت قنات (یا همان کهریز) را یاد گرفتند. نکته آنکه اورارتوها یک قوم غیر آریایی بودند. (والتر هینتس، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران: نشر ماهی، 1392، ص 50-51)

فناوری ساخت قنات ربطی به هخامنشیان ندارد

144 0
ثبت نظر
1397/12/15-08:17
http://www.plus.welayatnet.com/20642

مردم ایران در زمان هخامنشیان از خط میخی پارسی حمایت نکردند
توضیحات بیشتر: https://www.adyannet.com/fa/news/29935

مردم ایران در زمان هخامنشیان از خط میخی پارسی حمایت نکردند

138 0
ثبت نظر
1397/12/07-05:58
http://www.plus.welayatnet.com/20641

خیانت گارد ویژه پارسی به داریوش هخامنشی
خیانت گارد ویژه پارسی به داریوش هخامنشی

خیانت گارد ویژه پارسی به داریوش هخامنشی

146 0
ثبت نظر
1397/12/06-15:54
http://www.plus.welayatnet.com/20640

دین زرتشتی، مصرف حشیش و کردار نیک (گفتاری از دکتر تورج دریایی)
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از وقتی که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، گسترش پیدا کرده، متأسفانه شاهد اقداماتِ برخی از موبدان زرتشتی و برخی دیگر از جوانان زرتشتی و نوزرتشتی هستیم که در توهین به اسلام و ناسزاگویی به پیامبر اسلام، از هم سبقت می‌گیرند. این افراد، با سخنان غیرمنصفانه و غرض‌وَرزی و لجبازی، سبب بروز اختلافات و شکاف بیشتر در جامعه می‌شوند. از همین روی، چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به قلم بُرده واز عقائد خود دفاع کنیم. دکتر تورج دریایی (استاد دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا) از اساتید نامدار تاریخ ایران، می‌نویسد که مصرف مواد مخدرِ بنگ (حشیش) در دین زرتشتی کردار نیک شمرده می‌شد. استعمال مواد مخدر یکی از نشانه‌های اَهلَو بودنِ انسانِ زرتشتی شمرده می‌شد. اَهلَو یا اَشَوَن یعنی کسی که بر طبق تعالیم زرتشتی زندگی می‌کند و در دین زرتشتی، خالص و مؤمن است. حتی بسیاری از بزرگان زرتشتی، پس از استعمال بنگ (حشیش) متوجه حقانیت دین زرتشتی شده و به آن ایمان آوردند:

دین زرتشتی، مصرف حشیش و کردار نیک (گفتاری از دکتر تورج دریایی)

156 0
ثبت نظر
1397/11/29-16:58
http://www.plus.welayatnet.com/20639

کرتیر و استفاده از جادوگری برای ترویج دین زرتشتی (گفتاری از تورج دریایی)
کرتیر، برای احیای دین زرتشتی، از جادو و روش‌های جادوگری استفاده می‌کرد. آنچنان که در کتیبه خود (KSM) به این نکته اشاره می‌کند. از همین روی، موبدان زرتشتی مانند یک مرتد با او برخورد کردند. هر چند همه آنان مدیون کرتیر بودند.

کرتیر و استفاده از جادوگری برای ترویج دین زرتشتی (گفتاری از تورج دریایی)

138 0
ثبت نظر
1397/11/28-17:18