فرق، ادیان ومذاهب

http://www.media.welayatnet.com/19546

ازدواج نخستین شاه زرتشتی
ازدواج نخستین شاه زرتشتی با خواهر خود

ازدواج نخستین شاه زرتشتی با خواهر خود

209 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:10
http://www.media.welayatnet.com/19544

بی‌سوادی
بی‌سوادی میراث شاهان ایران باستان

بی‌سوادی میراث شاهان ایران باستان

96 0
ثبت نظر
1395/12/24-06:58
http://www.media.welayatnet.com/19526

مادر کورش، حاویل اسرائیلی بود
مادر کورش، حاویل اسرائیلی بود

 مادر کورش، حاویل اسرائیلی بود

128 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:34
http://www.media.welayatnet.com/19525

اهورامزدا
اگر اهورامزدا خالق نیکی‌هاست

 اگر اهورامزدا خالق نیکی‌هاست

714 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:27
http://www.media.welayatnet.com/19523

7 آبان: روزی مبارک برای یهود!
7 آبان: روزی مبارک برای یهود!

7 آبان: روزی مبارک برای یهود!

220 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:12
http://www.media.welayatnet.com/19522

روز کورش یا روز یهودیان
روز کورش یا روز یهودیان

روز کورش یا روز یهودیان

122 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:04
http://www.media.welayatnet.com/19520

کورش کبیر و مردم اوپیس
کورش کبیر و مردم اوپیس (گفتاری از جان مانوئل کوک)

قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر

218 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:55
http://www.media.welayatnet.com/19518

رفتار داریوش هخامنشی با منتقدین
رفتار داریوش هخامنشی با منتقدین

رفتار داریوش هخامنشی با منتقدین

105 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:51
http://www.media.welayatnet.com/19517

قتل عام مردم اوپیس
قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر

قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر

70 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:45
http://www.media.welayatnet.com/19516

خشونت‌های هخامنشی
خشونت‌های هخامنشی در کلام دکتر پرویز رجبی

خشونت‌های هخامنشی در کلام دکتر پرویز رجبی

87 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:38
http://www.media.welayatnet.com/19515

از قماربازی تا همبستری با محارم
اردشیر دوم هخامنشی، از قماربازی تا همبستری با محارم

 از قماربازی تا همبستری با محارم

90 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:27
http://www.media.welayatnet.com/19497

فردوسی یک مسلمانِ شیعه بود.
دانشنامه ایرانیکا: فردوسی یک مسلمانِ شیعه بود.

دانشنامه ایرانیکا: فردوسی یک مسلمانِ شیعه بود.

97 0
ثبت نظر
1395/12/21-08:47
http://www.media.welayatnet.com/19495

آزادی جنسی
آزادی جنسی موجب آرامش در جامعه؟!

 آزادی جنسی موجب آرامش در جامعه؟!

87 0
ثبت نظر
1395/12/21-08:39
http://www.media.welayatnet.com/19458

دارالتبلیغ بهائیت
اعضای 9 نفره‌ی دارالتبلیغ

اعضای 9 نفره‌ی دارالتبلیغ

195 0
ثبت نظر
1395/12/17-04:51
http://www.media.welayatnet.com/19440

کیش و مات شدن حکومت ساسانی در دینور
کیش و مات شدن حکومت ساسانی در دینور

 حکومت ساسانی در دینور

85 0
ثبت نظر
1395/12/14-04:59
http://www.media.welayatnet.com/19345

حقوق بشر بهائی
حقوق بشر بهائی

حقوق بشر بهائی

145 0
ثبت نظر
1395/12/04-05:35
http://www.media.welayatnet.com/19342

باستان
ارث دختران در ایران باستان

ارث دختران در ایران باستان

72 0
ثبت نظر
1395/12/04-05:14
http://www.media.welayatnet.com/19302

کتاب آمریکایی
مجاهد سلفی و کتاب آمریکایی

کتاب آمریکایی

183 0
ثبت نظر
1395/12/02-06:22
http://www.media.welayatnet.com/19301

شریعت بی‌مغز
شریعت بی‌مغز و میان تهی

شریعت بی‌مغز و میان تهی

86 0
ثبت نظر
1395/12/02-06:15
http://www.media.welayatnet.com/19299

بهائیت
بهائیت و دشمنان اسلام همه از یک شاخه

بهائیت و دشمنان اسلام همه از یک شاخه

138 0
ثبت نظر
1395/12/02-05:51
http://www.media.welayatnet.com/19287

آفرینش زمان
آفرینش زمان، محصول ترس اهورامزدا از اهریمن !

آفرینش زمان، محصول ترس اهورامزدا از اهریمن !

246 0
ثبت نظر
1395/11/30-07:28
http://www.media.welayatnet.com/19286

کورش
کورش، آغازگر جنگ علیه ماساگت‌ها‌

کورش، آغازگر جنگ علیه ماساگت‌ها‌

86 0
ثبت نظر
1395/11/30-07:16
http://www.media.welayatnet.com/19283

داریوش هخامنشی
داریوش هخامنشی: هر کس با من مخالفت کرد را نابود کردم!

داریوش هخامنشی

62 0
ثبت نظر
1395/11/30-06:56
http://www.media.welayatnet.com/19282

نفس راحت
نفس راحتی که جهان پس از کورش کبیر کشید !

نفس راحتی که جهان پس از کورش کبیر کشید !

105 0
ثبت نظر
1395/11/30-06:36
http://www.media.welayatnet.com/19263

آفرینش زمان
آفرینش زمان، محصول ترس اهورامزدا از اهریمن !

آفرینش زمان، محصول ترس اهورامزدا از اهریمن !

74 0
ثبت نظر
1395/11/26-08:06
http://www.media.welayatnet.com/19235

صوفیه گنابادیه
صوفیه گنابادیه: کسی راهی به خلوص لله ندارد مگر از راه قطب !!!

صوفیه گنابادیه

69 0
ثبت نظر
1395/11/23-05:49
http://www.media.welayatnet.com/19234

نام کورش
نام کورش هخامنشی از کتاب‌های درسی حذف نشده است.

نام کورش هخامنشی از کتاب‌های درسی حذف نشده است.

107 0
ثبت نظر
1395/11/23-05:46
http://www.media.welayatnet.com/19223

الله
الله

182 0
ثبت نظر
1395/11/22-16:02
http://www.media.welayatnet.com/19159

اوفمیا
سرنوشت اوفمیا

سرنوشت اوفمیا

137 0
ثبت نظر
1395/11/09-09:37
http://www.media.welayatnet.com/19158

فاجعه بروئیا
انوشیروان و فاجعه بروئیا

انوشیروان و فاجعه بروئیا

145 0
ثبت نظر
1395/11/09-09:32

صفحه‌ها