اسلام با سنت‌های حسنه دیگر ملل و ادیان مخالفت ندارد

یعمل فی الاسلام بفضائل الجاهلیة
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «یعمل فی الاسلام بفضائل الجاهلیة.[3] در اسلام به فضیلت‌ها [و سنت‌های نیکوی] عصر جاهلیت عمل می‌‌شود.» مقصود از این جاهلیت را می‌توان اعم از جاهلیت عرب در پیش از اسلام گرفت؛ چراکه فضیلت‌های جاهلیت اصطلاحی، خصوصیتی ندارد، بلکه می‌توان فضايلى كه در روايت مطرح است به دیگر فرهنگ‌ها و ملل و ادیان نیز عمومیت داد، چون این فضائل، به طور طبيعى در هر ملّتى وجود دارد. ما شیعیان معتقدیم که اسلام در رویارویی با آیین بزرگداشت نوروز، این آیین را اصلاح و آن را آیینی اسلامی ساخته است و از همین‌روست که برای این روز اعمال عبادی مختلفی در نظر گرفته است و سنت‌های حسنه‌ی این بزرگداشت [هم‌چون صله ارحام] را تایید کرده است، چرا که برخی از سنت‌های این آیین منطبق با سنن اسلامی است. بنابراین شیعه، بدین جهت که این آیین را آیینی اصلاح شده توسط امامان خود [که راسخان در علمند] می‌بیند، بزرگداشت این روز را به‌عنوان عیدی اسلامی، هرگز بدعت نمی‌داند. برای توضیح تفصیلی به این لینک مراجعه بفرمایید: http://www.adyannet.com/fa/news/22711
http://www.adyannet.com/fa/news/22711