ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

کلیدواژه: #کورش


0 نظر


behzadkashaniii

ج, 09/03/1396 - 11:57

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

Tags: #کورش
ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود
ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود فرق، ادیان ومذاهب

دیدگاه‌ها

ارسال نظر