ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

کلیدواژه: #کورش


0 نظر


behzadkashaniii

ج, 09/03/1396 - 12:38

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

Tags: #کورش
ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست
ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست فرق، ادیان ومذاهب

دیدگاه‌ها

ارسال نظر