برشنوم: غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

کلیدواژه: #زرتشت


0 نظر


behzadkashaniii

ش, 09/04/1396 - 03:40

برشنوم: غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

Tags: #زرتشت
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود فرق، ادیان ومذاهب

دیدگاه‌ها

ارسال نظر