مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

کلیدواژه: #مردوک


0 نظر


behzadkashaniii

ج, 09/10/1396 - 07:44

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

Tags: #مردوک
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله فرق، ادیان ومذاهب

دیدگاه‌ها

ارسال نظر