پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

کلیدواژه: #کورش


0 نظر


behzadkashaniii

ي, 09/12/1396 - 06:27

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

Tags: #کورش
پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد
پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد فرق، ادیان ومذاهب

دیدگاه‌ها

ارسال نظر