کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت

کلیدواژه: #کورش


0 نظر


saman

ي, 12/13/1396 - 12:21

کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت

Tags: #کورش
کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت
کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت

دیدگاه‌ها

ارسال نظر