کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!

کلیدواژه: #کورش


0 نظر


saman

ش, 02/01/1397 - 09:15

کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!

Tags: #کورش
کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!
توضیحات بیشتر: [http://www.adyannet.com/fa/news/26895]

دیدگاه‌ها

ارسال نظر