خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.

کلیدواژه: #خط_پهلوی


0 نظر


saman

ج, 12/24/1397 - 17:00

خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.

خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود.
خط عربی، واضح و خط فارسی میانه (زرتشتی) پرزحمت بود: https://www.adyannet.com/fa/news/30053

دیدگاه‌ها

ارسال نظر