#آیت الله خامنه ای

http://www.media.welayatnet.com/19936

فتنه 96 بی تقاص نخواهد ماند
فتنه 96 بی تقاص نخواهد ماند

10 0
ثبت نظر
1396/10/30-13:49
http://www.media.welayatnet.com/19698

دولتمردان و رابطه با مردم
دولتمردان و رابطه با مردم

دولتمردان و رابطه با مردم

81 0
ثبت نظر
1396/02/27-08:30
http://www.media.welayatnet.com/19697

انتخابات، امتحان امت برای تعیین سرنوشت
انتخابات، امتحان امت برای تعیین سرنوشت

انتخابات، امتحان امت برای تعیین سرنوشت

80 0
ثبت نظر
1396/02/27-08:26
http://www.media.welayatnet.com/19696

همه در انتخابات شرکت کنند
همه در انتخابات شرکت کنند

همه در انتخابات شرکت کنند

96 0
ثبت نظر
1396/02/27-08:20
http://www.media.welayatnet.com/19695

انتخابات و قیامت
انتخابات و قیامت

انتخابات و قیامت

96 0
ثبت نظر
1396/02/27-08:06
http://www.media.welayatnet.com/19694

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم
چرا باید در انتخابات شرکت کنیم

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم

84 0
ثبت نظر
1396/02/27-07:54
http://www.media.welayatnet.com/19693

هراس دشمن از انتخابات
هراس دشمن از انتخابات

هراس دشمن از انتخابات

87 0
ثبت نظر
1396/02/27-07:06
http://www.media.welayatnet.com/19691

ادبیات سیاسی دشمن
ادبیات سیاسی دشمن

83 0
ثبت نظر
1396/02/27-06:43
http://www.media.welayatnet.com/19689

اسراف در انتخابات
اسراف در انتخابات

اسراف در انتخابات

82 0
ثبت نظر
1396/02/27-06:25
http://www.media.welayatnet.com/19688

هدفهای انقلاب
هدفهای انقلاب، معیار اصلی نامزدها

هدفهای انقلاب، معیار اصلی نامزدها

31 0
ثبت نظر
1396/02/27-06:10
http://www.media.welayatnet.com/19687

سرمایه داری
روآوردن به سرمایه داری

روآوردن به سرمایه داری

34 0
ثبت نظر
1396/02/27-05:50
http://www.media.welayatnet.com/19686

منتخب
ویژگی بهترین منتخب

ویژگی بهترین منتخب

46 0
ثبت نظر
1396/02/27-05:41
http://www.media.welayatnet.com/19685

فقر و بی عدالتی
فقر و بی عدالتی

32 0
ثبت نظر
1396/02/27-05:36
http://www.media.welayatnet.com/19683

مشکلات مردم
حل مشکلات مردم

حل مشکلات مردم

31 0
ثبت نظر
1396/02/27-05:13
http://www.media.welayatnet.com/19680

حفظ امنیت و آرامش در انتخابات
حفظ امنیت و آرامش در انتخابات

حفظ امنیت و آرامش در انتخابات

46 0
ثبت نظر
1396/02/26-08:23
http://www.media.welayatnet.com/19679

وعده های پوشالی
وعده های پوشالی

وعده های پوشالی

43 0
ثبت نظر
1396/02/26-08:00
http://www.media.welayatnet.com/19677

انتخابات
چرا باید در انتخابات شرکت کنیم

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم

50 0
ثبت نظر
1396/02/26-07:49
http://www.media.welayatnet.com/19676

اشرافی‌گری و انتخاب!
اشرافی‌گری و انتخاب!

اشرافی‌گری و انتخاب!

33 0
ثبت نظر
1396/02/26-07:40
http://www.media.welayatnet.com/19673

توجه به قشر محروم
توجه به قشر محروم

توجه به قشر محروم

81 0
ثبت نظر
1396/02/26-07:26
http://www.media.welayatnet.com/19671

انتخابات، امتحان امت
انتخابات، امتحان امت

انتخابات، امتحان امت

26 0
ثبت نظر
1396/02/26-06:47
http://www.media.welayatnet.com/19670

حتی کسانی که نظام را قبول ندارند
حتی کسانی که نظام را قبول ندارند

حتی کسانی که نظام را قبول ندارند

47 0
ثبت نظر
1396/02/26-06:40
http://www.media.welayatnet.com/19669

نماینده باید انقلابی باشد
نماینده باید انقلابی باشد

نماینده باید انقلابی باشد

38 0
ثبت نظر
1396/02/26-06:36
http://www.media.welayatnet.com/19611

نقش دشمن در انتخابات
نقش دشمن در انتخابات

نقش دشمن در انتخابات

32 0
ثبت نظر
1396/01/15-06:50
http://www.media.welayatnet.com/19591

نه به استعمار جهانی
12 فروردین، نه به استعمار جهانی

12 فروردین، نه به استعمار جهانی

53 0
ثبت نظر
1396/01/14-08:25
http://www.media.welayatnet.com/19585

سلامت انتخابات
سلامت انتخابات

سلامت انتخابات

35 0
ثبت نظر
1396/01/14-07:33
http://www.media.welayatnet.com/19584

انتخابات
انتخابات و اصول اخلاقی

انتخابات و اصول اخلاقی

29 0
ثبت نظر
1396/01/14-07:30
http://www.media.welayatnet.com/19583

یک تکلیف الهی
انتخابات، یک تکلیف الهی

انتخابات، یک تکلیف الهی

29 0
ثبت نظر
1396/01/14-07:27
http://www.media.welayatnet.com/19580

تولید داخلی و اشتغال
تولید داخلی و اشتغال

تولید داخلی و اشتغال

32 0
ثبت نظر
1396/01/14-07:18
http://www.media.welayatnet.com/19532

روحانیون
کناره گیری روحانیون از سیاست!

کناره گیری روحانیون از سیاست!

28 0
ثبت نظر
1395/12/23-09:23
http://www.media.welayatnet.com/19531

ضرورت شناخت دشمن
ضرورت شناخت دشمن

ضرورت شناخت دشمن

38 0
ثبت نظر
1395/12/23-09:17

صفحه‌ها