#کورش

http://www.media.welayatnet.com/19913

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد
پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

26 0
ثبت نظر
1396/09/12-06:27
http://www.media.welayatnet.com/19906

علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول
علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول

علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول

27 0
ثبت نظر
1396/09/08-07:46
http://www.media.welayatnet.com/19904

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان
پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

19 0
ثبت نظر
1396/09/07-13:35
http://www.media.welayatnet.com/19895

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست
ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

27 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:38
http://www.media.welayatnet.com/19894

در متن اصلی آثار الباقیة ابوریحان بیرونی حرفی از تطبیق کورش و کیخسرو نزده است
در متن اصلی آثار الباقیة ابوریحان بیرونی حرفی از تطبیق کورش و کیخسرو نزده است

19 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:28
http://www.media.welayatnet.com/19893

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد
ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

30 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:03
http://www.media.welayatnet.com/19892

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود
ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

26 0
ثبت نظر
1396/09/03-11:57
http://www.media.welayatnet.com/19891

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.
ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

27 0
ثبت نظر
1396/09/03-11:52
http://www.media.welayatnet.com/19879

خیانت کورش به بشریت
خیانت کورش به بشریت

خیانت کورش به بشریت

16 0
ثبت نظر
1396/08/20-10:14
http://www.media.welayatnet.com/19873

حمله هخامنشیان به یونان
حمله هخامنشیان به یونان

حمله هخامنشیان به یونان

23 0
ثبت نظر
1396/08/18-16:49
http://www.media.welayatnet.com/19870

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از باستانگرایان می‌گویند الله خدای عرب‌‌هاست! و چون شما مسلمانان، الله را می‌پرستید، پس عرب پرست هستید! پاسخ: 1. امان از جهل و نادانی! هر خردمندی می‌داند خدا که عرب و عجم ندارد! 2. اگر این عرب پرستی است، پس هخامنشیان هم عرب پرست بودند! چون در تاریخ آمده است که هخامنشیان، خدایان متعددی را پرستش می‌کردند. از جمله نام یکی از خدایان آنها اَلِلات (Alilat) بود. که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند.[1] اسکن از متن تاریخ هرودوت: [1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1 بند 131

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟

15 0
ثبت نظر
1396/08/16-04:56
http://www.media.welayatnet.com/19869

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از باستانگرایان می‌گویند الله خدای عرب‌‌هاست! و چون شما مسلمانان، الله را می‌پرستید، پس عرب پرست هستید! پاسخ: 1. امان از جهل و نادانی! هر خردمندی می‌داند خدا که عرب و عجم ندارد! 2. اگر این عرب پرستی است، پس هخامنشیان هم عرب پرست بودند! چون در تاریخ آمده است که هخامنشیان، خدایان متعددی را پرستش می‌کردند. از جمله نام یکی از خدایان آنها اَلِلات (Alilat) بود. که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند.[1] اسکن از متن تاریخ هرودوت: [1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1 بند 131

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟

15 0
ثبت نظر
1396/08/16-04:53