#کورش

http://www.media.welayatnet.com/20627

داریوش هخامنشی از کورش خوشش نمی‌آمد
داریوش هخامنشی از کورش خوشش نمی‌آمد

داریوش هخامنشی از کورش خوشش نمی‌آمد

121 0
ثبت نظر
1397/11/04-18:40
http://www.media.welayatnet.com/20365

کورش اطرافیان خود را به پرستش "خدایان" دعوت میکند
کورش اطرافیان خود را به پرستش "خدایان" دعوت میکند

کورش اطرافیان خود را به پرستش "خدایان" دعوت میکند

246 0
ثبت نظر
1397/03/29-12:04
http://www.media.welayatnet.com/20301

کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!
توضیحات بیشتر: [http://www.adyannet.com/fa/news/26895]

کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!

165 0
ثبت نظر
1397/02/01-09:15
http://www.media.welayatnet.com/20300

کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!
توضیحات بیشتر: [http://www.adyannet.com/fa/news/26895]

کورش هخامنشی: هر کس برای حکومت من دعا نکرد را به صلیب بکشید!

154 0
ثبت نظر
1397/02/01-09:14
http://www.media.welayatnet.com/20294

تأثیرپذیری مؤسسین ایالات متحده از کتاب «کورش‌نامه» مایه ننگ است
تأثیرپذیری مؤسسین ایالات متحده از کتاب «کورش‌نامه» مایه ننگ است

تأثیرپذیری مؤسسین ایالات متحده از کتاب «کورش‌نامه» مایه ننگ است

191 0
ثبت نظر
1397/01/28-05:09
http://www.media.welayatnet.com/20240

کورش پسر مِسی !
کورش پسر مِسی !

کورش پسر مِسی !

176 0
ثبت نظر
1397/01/04-14:31
http://www.media.welayatnet.com/20205

آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟!
شایعه شد که دیوار چین از دیوار کورش (؟!) الگو گرفته است! این ادعا اساساً فاقد سندیت است. ضمن اینکه ساخت دیوار چین از قرن 7 پیش از میلاد یعنی 1-2 قرن پیش از کورش آغاز شده بود

آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟!

175 0
ثبت نظر
1396/12/16-05:29
http://www.media.welayatnet.com/20204

آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟!
آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟! خیر. ابداً... این ادعا اساساً فاقد سندیت است. ضمن اینکه ساخت دیوار چین از قرن 7 پیش از میلاد یعنی 1-2 قرن پیش از کورش آغاز شده بود

آیا فناوری ساخت دیوار چین از کورش کبیر الگو گرفته است؟!

178 0
ثبت نظر
1396/12/16-05:15
http://www.media.welayatnet.com/20184

کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت
کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت

کورش، پایتخت ماد را غارت و مردم را به بردگی گرفت

166 0
ثبت نظر
1396/12/13-12:21
http://www.media.welayatnet.com/20135

مقایسه جایگاه چنگیز مغول و کورش هخامنشی در لندن
مقایسه جایگاه چنگیز مغول و کورش هخامنشی در لندن

مقایسه جایگاه چنگیز مغول و کورش هخامنشی در لندن

216 0
ثبت نظر
1396/12/02-11:09
http://www.media.welayatnet.com/19975

چرا کورش کبیر به یهودیان پول داد؟!
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در منابع متعدد تاریخی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد کورش کبیر به یهودیان پول داد تا آن‌ها بروند در اورشلیم (بیت المقدس) جایگاه‌های مقدس خود را بازسازی کنند. برای نمونه یوسف فلاوی (به رومی: Flavius Josephus) مورخ یهودی که جزو منابع کهن تاریخ یهود محسوب می‌شود در کتاب خود به نقل از کورش کبیر می‌نویسد: "I have given leave to as many of the Jews that dwell in my country as please to return to their own country, and to rebuild their city, and to build the temple of God at Jerusalem on the same place where it was before. I have also sent my treasurer Mithridates, and Zorobabel, the governor of the Jews, that they may lay the foundations of the temple, and may build it sixty cubits high, and of the same latitude, making three edifices of polished stones, and one of the wood of the country, and the same order extends to the altar whereon they offer sacrifices to God. I require also that the expenses for these things may be given out of my revenues ترجمه: من به بسیاری از یهودیان اجازه دادم که به شهر خود بازگردند و معبد و جایگاه‌های خود را بازسازی کنند... من همچنین می‌خواهم که هزینه این بازسازی‌ها از درآمد و عایدی (revenues) خود بدهم.[1] در تورات هم به این نکته می‌رسیم که کورش دستور داد هزینه بازسازی اماکن یهودی از خزانه شاهنشاهی پرداخت شود.[2] حال سؤال در این است که مگر در ایرانِ آن زمان، فقیر وجود نداشت؟ چرا کورش کبیر این پول را صرف فقرا و نیازمندان خودمان نکرد؟! پی‌نوشت: [1]. بنگرید به: Flavius Josephus, Jewish Antiquities, translated by William whiston,Wordsworth classics of world literature, 2006, p 448. [2]. عهد قدیم، عزراء 6 : 3-4.

چرا کورش کبیر به یهودیان پول داد؟!

201 0
ثبت نظر
1396/11/09-08:41
http://www.media.welayatnet.com/19913

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد
پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

344 0
ثبت نظر
1396/09/12-06:27
http://www.media.welayatnet.com/19906

علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول
علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول

علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول

316 0
ثبت نظر
1396/09/08-07:46
http://www.media.welayatnet.com/19904

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان
پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

283 0
ثبت نظر
1396/09/07-13:35
http://www.media.welayatnet.com/19895

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست
ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

271 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:38
http://www.media.welayatnet.com/19894

در متن اصلی آثار الباقیة ابوریحان بیرونی حرفی از تطبیق کورش و کیخسرو نزده است
در متن اصلی آثار الباقیة ابوریحان بیرونی حرفی از تطبیق کورش و کیخسرو نزده است

257 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:28
http://www.media.welayatnet.com/19893

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد
ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

329 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:03
http://www.media.welayatnet.com/19892

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود
ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

292 0
ثبت نظر
1396/09/03-11:57
http://www.media.welayatnet.com/19891

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.
ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

316 0
ثبت نظر
1396/09/03-11:52
http://www.media.welayatnet.com/19879

خیانت کورش به بشریت
خیانت کورش به بشریت

خیانت کورش به بشریت

150 0
ثبت نظر
1396/08/20-10:14
http://www.media.welayatnet.com/19873

حمله هخامنشیان به یونان
حمله هخامنشیان به یونان

حمله هخامنشیان به یونان

209 0
ثبت نظر
1396/08/18-16:49
http://www.media.welayatnet.com/19870

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از باستانگرایان می‌گویند الله خدای عرب‌‌هاست! و چون شما مسلمانان، الله را می‌پرستید، پس عرب پرست هستید! پاسخ: 1. امان از جهل و نادانی! هر خردمندی می‌داند خدا که عرب و عجم ندارد! 2. اگر این عرب پرستی است، پس هخامنشیان هم عرب پرست بودند! چون در تاریخ آمده است که هخامنشیان، خدایان متعددی را پرستش می‌کردند. از جمله نام یکی از خدایان آنها اَلِلات (Alilat) بود. که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند.[1] اسکن از متن تاریخ هرودوت: [1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1 بند 131

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟

171 0
ثبت نظر
1396/08/16-04:56
http://www.media.welayatnet.com/19869

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از باستانگرایان می‌گویند الله خدای عرب‌‌هاست! و چون شما مسلمانان، الله را می‌پرستید، پس عرب پرست هستید! پاسخ: 1. امان از جهل و نادانی! هر خردمندی می‌داند خدا که عرب و عجم ندارد! 2. اگر این عرب پرستی است، پس هخامنشیان هم عرب پرست بودند! چون در تاریخ آمده است که هخامنشیان، خدایان متعددی را پرستش می‌کردند. از جمله نام یکی از خدایان آنها اَلِلات (Alilat) بود. که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند.[1] اسکن از متن تاریخ هرودوت: [1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1 بند 131

آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟

160 0
ثبت نظر
1396/08/16-04:53