#زبان_عربی

http://www.media.welayatnet.com/20638

عرب‌ها زودتر از پارسی‌ها به خط دست یافتند
مردمان آریایی، تا پیش از داریوش، خط برای نوشتن نداشتند و برای نخستین بار در حدود 500 سال قبل از میلاد، داریوش هخامنشی به کاتبان عیلامی و آرامی دستور داد که برای پارس‌ها خط اختراع کنند. عیلامیان و آرامیان (که هم تبار عرب‌ها بودند) هم برای هخامنشیان خط ساختند. اما نکته جالب‌تر که من به آن رسیدم این است که مردم عرب، حداقل 200 سال زودتر از آریایی‌ها به خط دست یافتند. وقتی عرب‌‌ها به خط دست یافته بودند و کتیبه می‌نوشتند، اجداد هخامنشیان همچنان در صحراها دربدر و آواره بودند. بله... در جنوب جزیرة العرب، کتیبه‌ای پیدا شده که امروز در موزه لوور فرانسه نگه داری می‌شود که در این کتیبه، به ستایش یکی از خدایان عرب باستان پرداخته شده بود.

عرب‌ها زودتر از پارسی‌ها به خط دست یافتند

134 0
ثبت نظر
1397/11/27-15:51
http://www.media.welayatnet.com/20636

واژه آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی
دیگر لفظ آرامی که در کتیبه‌های ساسانی وجود دارد، واژه SNT (شَنَة) است... همان لفظ عربیِ سَنَة، به معنی سال.

واژه  آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی

137 0
ثبت نظر
1397/11/26-08:41
http://www.media.welayatnet.com/20635

واژه عربی-آرامی نساء (به معنی زن) در کتیبه های ساسانی
همچنین در برخی کتیبه‌های دیگر ساسانی، برای لفظ «زن» از واژه NYSH استفاده شده که در زبان آرامی به صورت نیشَه و در زبان عربی به صورت نِسَه و نسا خوانده می‌شود:

واژه عربی-آرامی نساء (به معنی زن) در کتیبه های ساسانی

127 0
ثبت نظر
1397/11/26-08:36
http://www.media.welayatnet.com/20634

واژگان عربی-آرامیِ إمرأة در کتیبه‌های ساسانی!
در کتیبه‌های ساسانی، «زن» و «بانو» به صورت MR'T نوشته می‌شد. که این واژه همان لفظ إمرأة در زبان عربی است که به معنی «زن» است. ساسانیانِ زرتشتی برای نوشتنِ لفظ زن، وابسته به زبان‌های سامی بودند

واژگان عربی-آرامیِ إمرأة در کتیبه‌های ساسانی!

116 0
ثبت نظر
1397/11/26-08:03
http://www.media.welayatnet.com/20633

ساسانیان برای واژه شاهنشاه از لفظ آرامیِ ملکان‌ملکا استفاده میکردند
همچنین کتیبه‌های ساسانی برای واژه شاهنشاه، از لفظ آرامیِ ملکان‌ملکا استفاده می‌کردند. این واژه همان لفظ عربیِ مَلِک به معنی «پادشاه» است:

ساسانیان برای واژه شاهنشاه از لفظ آرامیِ ملکان‌ملکا استفاده میکردند

117 0
ثبت نظر
1397/11/26-07:45
http://www.media.welayatnet.com/20632

آب عربی-آرامی در کتیبه‌های ساسانی!
آرامی‌ها گروهی از مردمان سامی و هم‌تبار عرب‌ها بودند. آنان شدیداً بر ساسانیان و زرتشتیان تاثیر گذاشته بودند. چنانکه زرتشتیان عصر ساسانیان، در کتیبه‌های خود از واژگان آرامی-عربی استفاده می‌کردند. از جمله لفظ آب که در کتیبه‌های ساسانی به صورت 'MY نوشته می‌شد. عرب‌های شمال جزیرة العرب به آب می‌گفتند: «مای» که امروز عرب‌های خوزستان و عراق هم به همین صورت تلفظ می‌کنند.

آب عربی-آرامی در کتیبه‌های ساسانی!

130 0
ثبت نظر
1397/11/08-17:44