behzadkashaniii

http://www.plus.welayatnet.com/20241

سکوت محض باستانگرایان در برابر درشتیِ انجمن کلیمیان!
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ امروز بسیاری از باستانگرایان، مدعی هستند که عامه ایرانیان در عصر هخامنشی، زرتشتی بودند. هرچند نگارنده چنین ادعایی را نادرست و بس نابخردانه می‌دانم، اما جا دارد که متعرّض احوال این جماعت شویم... که در برابر درشت‌گویی انجمن کلیمیان ایران، سکوتی بس خفت‌بار و ذلیلانه پیشه کردند... انجمن کلیمیان ایران، در سالروز عید پوریم (روز ایرانی کُشون... روزی که به ادعای خودشان، در عصر خشایارشا، یهودیان موفق شدند که بیش از 80 هزار ایرانی را قتل عام کنند) پیامی صادر کرد و در آن، جشن پوریم، روز پیروزی یهودیانِ یکتاپرست بر کفار را تبریک گفت: بدیهی است که طبق باور باستانگرایان (که ایرانیانِ دوره‌ی هخامنشی را زرتشتی می‌دانند)، منظور انجمن کلیمیان از این کافرانِ خدانشناس، همان زرتشتیان هستند. تا اینجای قضیه به ما ربطی ندارد. اختلافی است میان کلیمیان و زرتشتیان... اما روی دیگرِ سکه به ما مربوط است. به راستی اگر یک مسلمان به یک زرتشتی بگوید «کافر» چه بسیار آشوب و بلوا که به پا نمی‌شود... اما کلیمیان به زرتشتیان گفتند کافر... این وسط حداقل نوزرتشتیانی که رگ گردنشان همواره برافروخته است، می‌بایست واکنشی نشان می‌دادند که ندادند. به راستی پشت پرده چه خبر است؟ انجمن یهودیان ایران زرتشتیان را به باد فحش می‌گیرند... اما دریغ از کمترین واکنش... باستانگرایان و مدعیان وطن‌پرستی، رگ گردنشان تکان نخورد... چرا؟!

سکوت محض باستانگرایان در برابر درشتیِ انجمن کلیمیان!

3 0
ثبت نظر
1397/01/04-16:31
http://www.plus.welayatnet.com/20240

کورش پسر مِسی !
کورش پسر مِسی !

کورش پسر مِسی !

3 0
ثبت نظر
1397/01/04-14:31
http://www.plus.welayatnet.com/20155

داریوش هخامنشی: هر کس با من مخالف بود را نابود کردم
توضیح:‌http://www.adyannet.com/fa/news/19942

داریوش هخامنشی: هر کس با من مخالف بود را نابود کردم

20 0
ثبت نظر
1396/12/05-15:29
http://www.plus.welayatnet.com/20154

شیوه برخورد داريوش هخامنشی با مخالفين
توضیح: http://www.adyannet.com/fa/news/19942

شیوه برخورد داريوش هخامنشی با مخالفين

16 0
ثبت نظر
1396/12/05-15:25
http://www.plus.welayatnet.com/20130

در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند
در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند

در دوره هخامنشی، مردم بنده شاه محسوب می‌شدند

38 0
ثبت نظر
1396/11/29-16:07
http://www.plus.welayatnet.com/20083

جشن باستانی 22 بهمن !
جشن باستانی 22 بهمن !

جشن باستانی 22 بهمن !

25 0
ثبت نظر
1396/11/20-16:13
http://www.plus.welayatnet.com/20082

جشن باستانی 22 بهمن !
جشن باستانی 22 بهمن !

24 0
ثبت نظر
1396/11/20-16:11
http://www.plus.welayatnet.com/20081

آیا در جامعه امروز ما به هنرمندان زرتشتی توجه نمی‌شود؟
آیا در جامعه امروز ما به هنرمندان زرتشتی توجه نمی‌شود؟

آیا در جامعه امروز ما به هنرمندان زرتشتی توجه نمی‌شود؟

33 0
ثبت نظر
1396/11/19-08:01
http://www.plus.welayatnet.com/20080

آیا در جامعه امروز ما به هنرمندان زرتشتی توجه نمی‌شود؟
آیا در جامعه امروز ما به هنرمندان زرتشتی توجه نمی‌شود؟

آیا در جامعه امروز ما به هنرمندان زرتشتی توجه نمی‌شود؟

32 0
ثبت نظر
1396/11/19-07:48
http://www.plus.welayatnet.com/20066

حجاب خواهران جمشید در شاهنامه
حجاب خواهران جمشید در شاهنامه

حجاب خواهران جمشید در شاهنامه

27 0
ثبت نظر
1396/11/18-11:59