فرهنگی

http://www.media.welayatnet.com/19551

برترین عبادت
برترین عبادت

برترین عبادت

46 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:52
http://www.media.welayatnet.com/19547

دیدگاه گاتها
آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟

 آیا دیدگاه گاتها درباره آسمان، علمی است؟

32 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:20
http://www.media.welayatnet.com/19545

روز جهانی کورش !
جشن‌های 2500 ساله و روز جهانی کورش !

جشن‌های 2500 ساله و روز جهانی کورش !

168 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:02
http://www.media.welayatnet.com/19543

مرجعیت شیعه
مرجعیت شیعه و نویسندگان منفعت‌طلب

مرجعیت شیعه و نویسندگان منفعت‌طلب

35 0
ثبت نظر
1395/12/24-06:46
http://www.media.welayatnet.com/19541

ارث زنان ایرانی
ارث زنان ایرانی در عصر ساسانی

ارث زنان ایرانی در عصر ساسانی

33 0
ثبت نظر
1395/12/24-06:24
http://www.media.welayatnet.com/19539

هدیه دادن در عید
هدیه دادن در عید

55 0
ثبت نظر
1395/12/24-05:50
http://www.media.welayatnet.com/19534

رسانه
هر نفر یک رسانه است

هر نفر یک رسانه است

33 0
ثبت نظر
1395/12/23-09:36
http://www.media.welayatnet.com/19533

ادب با خالق
ادب با خالق

ادب با خالق

29 0
ثبت نظر
1395/12/23-09:27
http://www.media.welayatnet.com/19532

روحانیون
کناره گیری روحانیون از سیاست!

کناره گیری روحانیون از سیاست!

65 0
ثبت نظر
1395/12/23-09:23
http://www.media.welayatnet.com/19530

تحریم مواد منفجره
تحریم مواد منفجره چهارشنبه‌سوزی

تحریم مواد منفجره چهارشنبه‌سوزی

35 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:49
http://www.media.welayatnet.com/19529

چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری خطرناک

چهارشنبه سوری خطرناک

41 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:46
http://www.media.welayatnet.com/19528

احترام به شهدا
زیباترین احترام به شهدا

زیباترین احترام به شهدا

36 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:43
http://www.media.welayatnet.com/19527

راه علاج اقتصاد
اقتصاد مقاومتی،راه علاج اقتصاد

اقتصاد مقاومتی،راه علاج اقتصاد

33 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:39
http://www.media.welayatnet.com/19524

سخن شیمون پرز
سخن شیمون پرز پیرامون کورش هخامنشی

سخن شیمون پرز پیرامون کورش هخامنشی

65 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:20
http://www.media.welayatnet.com/19521

دستاوردهای مهم چهارشنبه آخر سال
سوختگی ،نقص عضو،سقط جنین،سکته قلبی ومرگ ،دستاوردهای مهم چهارشنبه آخر سال

218 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:03
http://www.media.welayatnet.com/19519

بهترین هدیه به آتش نشان ها
به احترام شهدای آتش نشان مواد منفجره چهار شنبه سوری :تحریم !

248 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:53
http://www.media.welayatnet.com/19514

وقتی امام امت ابزاز شرمندگی می کند
وقتی امام امت ابزاز شرمندگی می کند

95 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:35
http://www.media.welayatnet.com/19513

قوّت مان را آشکار کنیم
قوّت مان را آشکار کنیم

قوّت مان را آشکار کنیم

رای شما -
58 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:34
http://www.media.welayatnet.com/19512

شعر طنز کلید روحانی
شعر طنز کلید روحانی

شعر طنز کلید روحانی

93 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:34
http://www.media.welayatnet.com/19511

وعده حل مشکلات اقتصادی در 100 روز
وعده حل مشکلات اقتصادی در 100 روز

وعده حل مشکلات اقتصادی در 100 روز

162 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:34
http://www.media.welayatnet.com/19510

وعده حل مشکل شغل جوانان
وعده حل مشکل شغل جوانان

وعده حل مشکل شغل جوانان

67 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:34
http://www.media.welayatnet.com/19509

اقتصاد مقاومتی و توهم پیروزی
اقتصاد مقاومتی و توهم پیروزی

اقتصاد مقاومتی و توهم پیروزی

88 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:33
http://www.media.welayatnet.com/19508

احساس ضعف
احساس ضعف

احساس ضعف

89 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:13
http://www.media.welayatnet.com/19507

وعده هایی که باعث شرمندگی شد
وعده هایی که باعث شرمندگی شد

وعده هایی که باعث شرمندگی شد

92 0
ثبت نظر
1395/12/22-11:03
http://www.media.welayatnet.com/19506

نماهنگی که اجازه پخش از صدا و سیما نگرفت
نماهنگی که اجازه پخش از صدا و سیما نگرفت

نماهنگی که اجازه پخش از صدا و سیما نگرفت

92 0
ثبت نظر
1395/12/22-10:54
http://www.media.welayatnet.com/19505

موشن گرافیک "الناس علی دین ملوکهم"
موشن گرافیک "الناس علی دین ملوکهم"

موشن گرافیک "الناس علی دین ملوکهم"

65 0
ثبت نظر
1395/12/22-10:54
http://www.media.welayatnet.com/19504

انتقاد صریح استاد پناهیان از برخی مسئولین
انتقاد صریح استاد پناهیان از برخی مسئولین

انتقاد صریح استاد پناهیان از برخی مسئولین

33 0
ثبت نظر
1395/12/22-10:54
http://www.media.welayatnet.com/19503

مردم با این وضع شاد نیستند
مردم با این وضع شاد نیستند

مردم با این وضع شاد نیستند

29 0
ثبت نظر
1395/12/22-10:28
http://www.media.welayatnet.com/19502

زنان بهشتی
زنان بهشتی

زنان بهشتی

34 0
ثبت نظر
1395/12/22-10:28
http://www.media.welayatnet.com/19500

با شکم گرسنه و جوان بیکار توقع شاد بودن مردم را دارید؟
با شکم گرسنه و جوان بیکار توقع شاد بودن مردم را دارید؟

با شکم گرسنه و جوان بیکار توقع شاد بودن مردم را دارید؟

30 0
ثبت نظر
1395/12/22-10:25

صفحه‌ها