فرق، ادیان ومذاهب

http://www.media.welayatnet.com/20653

شعر کودکانه عید قربان
شعر کودکانه عید قربان

26 0
ثبت نظر
1398/11/30-07:45
http://www.media.welayatnet.com/20605

وهابیت و بازی با احساسات زنان (زواج بنیه طلاق)
وهابیت ازدواج بنیه طلاق را صحیح می داند. زواج بنیه طلاق یعنی اینکه مرد با زنی ازدواج کند و نیتش این باشد که بعد از مدتی زن را طلاق دهد. در حالی که زن هیچ گونه اطلاعی از این موضوع ندارد. این یعنی نفاق و بازی کردن با احساسات یک زن! زیرا زن و اولیاء زن هیچ اطلاعی از موضوع ندارند.

زواج بنیه طلاق

191 0
ثبت نظر
1397/07/07-05:45
http://www.media.welayatnet.com/20063

مسئله حجاب و خدمت مدعیان آریایی به عربستان سعودی
مسئله حجاب و خدمت مدعیان آریایی به عربستان سعودی

مسئله حجاب و خدمت مدعیان آریایی به عربستان سعودی

255 0
ثبت نظر
1396/11/18-10:38
http://www.media.welayatnet.com/19913

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد
پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

پرویز اذکایی: ادعای منابع رومی درباره یکی بودن کورش و کیخسرو تناقض دارد

341 0
ثبت نظر
1396/09/12-06:27
http://www.media.welayatnet.com/19911

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

315 0
ثبت نظر
1396/09/10-09:05
http://www.media.welayatnet.com/19910

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

327 0
ثبت نظر
1396/09/10-08:48
http://www.media.welayatnet.com/19909

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله
مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

مردوک همان که کورش آن را به عنوان خدای خود می‌ستاید در لغت یعنی گوساله

289 0
ثبت نظر
1396/09/10-07:44
http://www.media.welayatnet.com/19908

چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟
چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟

چرا پسر اردشیر دوم توسط دربار هخامنشی سر بریده شد؟

298 0
ثبت نظر
1396/09/10-06:34
http://www.media.welayatnet.com/19907

قَسَم با طعم خونِ گراز
قَسَم با طعم خونِ گراز

قَسَم با طعم خونِ گراز

295 0
ثبت نظر
1396/09/09-10:34
http://www.media.welayatnet.com/19906

علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول
علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول

علاقه اسرائیل به کورش و چنگیز خان مغول

315 0
ثبت نظر
1396/09/08-07:46
http://www.media.welayatnet.com/19904

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان
پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

پاسارگاد در لغت یعنی تبعیدگاه دزدان

280 0
ثبت نظر
1396/09/07-13:35
http://www.media.welayatnet.com/19898

برشنوم: غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

282 0
ثبت نظر
1396/09/04-03:40
http://www.media.welayatnet.com/19897

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

284 0
ثبت نظر
1396/09/04-03:36
http://www.media.welayatnet.com/19896

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود
غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

غسلی در دین زرتشتی که 9 شبانه روز طول می‌کشد و با ادرار گاو انجام می‌شود

317 0
ثبت نظر
1396/09/04-03:35
http://www.media.welayatnet.com/19895

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست
ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

ابوریحان: سخن یونانیان درباره اینکه کورش شاه ایران بود،؛ دقیق و درست نیست

269 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:38
http://www.media.welayatnet.com/19893

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد
ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

ابوریحان در فهرست شاهان ایران نامی از کورش نمی‌برد

329 0
ثبت نظر
1396/09/03-12:03
http://www.media.welayatnet.com/19892

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود
ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

ابوریحان بیرونی: کورش دست نشانده بهمن اردشیر بود

290 0
ثبت نظر
1396/09/03-11:57
http://www.media.welayatnet.com/19891

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.
ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

ابوریحان بیرونی: کورش شاه ایران نبود. بلکه شاه کلده (بین النهرین) بود.

315 0
ثبت نظر
1396/09/03-11:52
http://www.media.welayatnet.com/19737

آیا در آیین زرتشتی عذاب وجود ندارد؟
آیا در آیین زرتشتی عذاب وجود ندارد؟

344 0
ثبت نظر
1396/05/04-20:25
http://www.media.welayatnet.com/19634

نقد دیدگاه اهل سنت در مورد سنت بزرگداشت نوروز
اهل سنت در بدعت و حرام دانستن آئین برزگداشت نوروز به حدیثی از پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) استناد می‌کنند که در واقع دلالت خاصی بر حرمت بزرگداشت نوروز ندارد. متن حدیث: «پیامبر(صلی الله علیه و آله) وارد مدینه شد. مردمان مدینه دو عید داشتند که در آن‌ها به سرگرمی و خوشی می‌پرداختند. رسول خدا فرمود: «این دو روز چیست؟» گفتند دو یادگار جاهلیت است. فرمود: «خداوند، بهتر از آن‌ها را جایگزین کرده است: عید قربان و عید فطر.» در متن این روایت هیچ نوع قرینه‌ای وجود ندارد، تا بدانیم آن دو روزی را که مردم مدینه جشن می‌گرفتند، روز نوروز و مهرگان بوده است، و اين شارحان حديث بوده‌اند كه اشاره پيامبر را به نوروز و مهرگان معطوف دانسته‌اند! حال، نمی‌دانیم آلوسی و ملاعلی قاری[17] و دیگر محشین از چه‌روی گفته‌اند که این دو روز، همان نوروز و مهرگان بوده است؟! این جز برداشت و تصور و استحسانات برخی محشین و شارحین کتب احادیث اهل سنت نیست، چون هیچ قرینه‌ای بر این مطلب وجود ندارد؛ بلکه بالعکس می‌توان گفت که مردم مدینه همانند دیگر مردم شبه جزیره عربستان، گردش سال و ماه را به صورت قمری احتساب می‌کردند، نه به سال و ماه شمسی و از آن جهت که این شبه جزیره در عصر ساسانی جزو قلمرو ایران نبوده، بسیار بعید به نظر می‌رسد مردم این سرزمین به سال شمسی، روز نوروز را جشن بگیرند. با نگاهی به نقشه‌ی ایران در سلسله‌های گوناگون پیش از اسلام،[18] درمی‌یابیم که عربستان، هرگز نه در عصر مادها و نه در عصر هخامنشیان و نه در عصر سلوکیان و نه در عهد اشکانیان و نه در سلسله ساسانیان، جزو قلمرو ایران باستان نبوده است. پس چگونه مردم عرب شبه جزیره به فرهنگ ایرانیان باستان، دو روز نوروز و مهرگان را جشن می‎‌گرفتند؟! برای آگاهی بیشتر در مورد «نقد دیدگاه اهل سنت در موضوع بزرگداشت نوروز» به این لینک « http://www.adyannet.com/fa/news/22718 » مراجعه بفرمایید.

نوروز

321 0
ثبت نظر
1396/01/20-09:59
http://www.media.welayatnet.com/19623

پژوهشگر زرتشتی
پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 2

پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 2

255 0
ثبت نظر
1396/01/15-08:08
http://www.media.welayatnet.com/19622

اسلام اختیاری ایرانیان - 3
پژوهشگر زرتشتی و اسلام اختیاری ایرانیان - 3

پژوهشگر زرتشتی

212 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:57
http://www.media.welayatnet.com/19621

كتابهای زرتشتی
آيا اسكندر مقدونی و عمر بن خطاب، كتابهای زرتشتی را نابود كردند؟!

 كتابهای زرتشتی

213 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:52
http://www.media.welayatnet.com/19619

نفوذ قرآن در ادبيات ايرانی اسلامی
نفوذ قرآن در ادبيات ايرانی اسلامی

نفوذ قرآن در ادبيات ايرانی اسلامی

202 0
ثبت نظر
1396/01/15-07:36
http://www.media.welayatnet.com/19596

آیا نوروز بدعت است؟
رویکرد اهل سنت نسبت به سنت بزرگداشت نوروز سلبی است تا جایی که روزه آن را مکروه می‌دانند و اگر کسی به قصد نوروز، به کسی هدیه‌ای بدهد حرام دانسته بلکه طبق فتوای برخی از علمایشان کافر شده است چراکه رسم آئین کفر را تعظیم نموده است. ولی در منابع اهل سنت روایاتی در تایید نوروز مشاهده می‌شود که عالمان اهل سنت میلی به آنها ندارند در بررسی احادیثی که در منابع اهل سنت در مورد نوروز وجود دارد به این نتیجه می‌رسیم که روایات مخالف نوروز را یارای این نیست تا بزرگداشت نوروز را تحریم شرعی کند، تعظیم کننده‌ی آن را بدعت‌گذار و کافر معرفی کند، بلکه در مقابل این احادیث مخالف نوروز، احادیثی در منابع اهل سنت موجود است که امضاء کننده و تایید کننده‌ی نوروز است. برای تفصیل این مطلب و نیز بررسی احادیث اهل سنت در مورد بزرگداشت نوروز به این لینک مراجعه بفرمایید: http://www.adyannet.com/fa/news/22718

نوروز بدعت نیست

298 0
ثبت نظر
1396/01/14-20:12
http://www.media.welayatnet.com/19595

توهم شادابی ایرانیان قبل از اسلام
برخی می‌پندارند ایرانیان پیش از اسلام همواره در جشن و پایکوبی و شادی و سرور بودند و پس از ورود اسلام به ایران، شادی را از میان مردم برد و غم و اندوه را در درون مردم وارد ساخت. این توهمی بیش نیست چراکه نمی‌دانند واژه جشن در لغت ایران باستان، به معنای سرور و پایکوبی نیست بلکه واژه جشن از واژه «یسن ، یسنا» برگرفته شده و به معنای پرستش و عبادت و مراسم دعاخوانی و اوستا خوانی است. ایران‌پژوه ابراهیم پورداود در جلد یکم کتاب یسنا نوشته‌اند: «لغت جشن نیز در فارسی از لغت یسن اوستائی به یادگار مانده است، چون اصلاً تمام اعیاد دینی بوده مانند عید فروردگان و عید مهرگان و در این اوقات به‌خصوصه، به ستایش و پرستش و مراسم دینی می‌پرداختند یا به عبارت دیگر "یزشنه" می‌کردند از این جهت روزهای متبرک را جشن خوانده‌اند.[1] ایران‌پژوه بزرگ هاشم رضی، محقق کتاب اوستا نیز به همین مطلب اشاره کرده است.[2] [1]. لغت نامه دهخدا، ذیل واژه «جشن»، به نقل از کتاب یسنا، ابراهیم پورداود، ج1، ص25-24. [2]. اوستا، تحقیق و ترجمه: هاشم رضی، تهران، سازمان انتشارات فروهر، 1362ش، ص151، متن کتاب: https://books.google.com/books?id=ktpODgAAQBAJ&pg=PT146&lpg=PT146&dq=#v=onepage&q&f=false

جشن از واژه یسن به معنای پرستش و عبادت و مراسم اوستاخوانی است

316 0
ثبت نظر
1396/01/14-20:04
http://www.media.welayatnet.com/19594

اسلام با سنت‌های حسنه دیگر ملل و ادیان مخالفت ندارد
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «یعمل فی الاسلام بفضائل الجاهلیة.[3] در اسلام به فضیلت‌ها [و سنت‌های نیکوی] عصر جاهلیت عمل می‌‌شود.» مقصود از این جاهلیت را می‌توان اعم از جاهلیت عرب در پیش از اسلام گرفت؛ چراکه فضیلت‌های جاهلیت اصطلاحی، خصوصیتی ندارد، بلکه می‌توان فضايلى كه در روايت مطرح است به دیگر فرهنگ‌ها و ملل و ادیان نیز عمومیت داد، چون این فضائل، به طور طبيعى در هر ملّتى وجود دارد. ما شیعیان معتقدیم که اسلام در رویارویی با آیین بزرگداشت نوروز، این آیین را اصلاح و آن را آیینی اسلامی ساخته است و از همین‌روست که برای این روز اعمال عبادی مختلفی در نظر گرفته است و سنت‌های حسنه‌ی این بزرگداشت [هم‌چون صله ارحام] را تایید کرده است، چرا که برخی از سنت‌های این آیین منطبق با سنن اسلامی است. بنابراین شیعه، بدین جهت که این آیین را آیینی اصلاح شده توسط امامان خود [که راسخان در علمند] می‌بیند، بزرگداشت این روز را به‌عنوان عیدی اسلامی، هرگز بدعت نمی‌داند. برای توضیح تفصیلی به این لینک مراجعه بفرمایید: http://www.adyannet.com/fa/news/22711

یعمل فی الاسلام بفضائل الجاهلیة

213 0
ثبت نظر
1396/01/14-19:43
http://www.media.welayatnet.com/19550

شریعت زرتشتی
شریعت زرتشتی: ریختن خاکستر و ادرار گاو در دهان زنان

شریعت زرتشتی: ریختن خاکستر و ادرار گاو در دهان زنان

297 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:41
http://www.media.welayatnet.com/19549

ارث دختران
ارث دختران در ایران باستان

ارث دختران در ایران باستان

277 0
ثبت نظر
1395/12/24-07:36

صفحه‌ها