معرفت چیز گرانی است که به هر کس ندهند0 نظر


ح-سین

س, 01/11/1394 - 10:59

معرفت چیز گرانی است که به هر کس ندهند

عکس نوشته ها
معرفت چیز گرانی است که به هر کس ندهند فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر