لباسهایی که می گویند متعلق به پیامبر اسلام است و هم اکنون در موزه ای در کشور مصر نگهداری می شود.0 نظر


ح-سین

چ, 01/12/1394 - 17:29

لباسهایی که می گویند متعلق به پیامبر اسلام است و هم اکنون در موزه ای در کشور مصر نگهداری می شود.

لباس پیامبر
لباسهایی که می گویند متعلق به پیامبر اسلام است و هم اکنون در موزه ای در کشور مصر نگهداری می شود. فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر