جنگ نرم دشمن در محرم؛ چکیده: نگاهی گذرا به تاریخ اسلام بعد از حادثه کربلا می‌بینیم این مجالس و پیام‌های عاشورایی تا...0 نظر


معین شرافتی

چ, 07/14/1395 - 14:24

جنگ نرم دشمن در محرم؛ چکیده: نگاهی گذرا به تاریخ اسلام بعد از حادثه کربلا می‌بینیم این مجالس و پیام‌های عاشورایی تا...

جنگ نرم در محرم
جنگ نرم دشمن در محرم؛ چکیده: نگاهی گذرا به تاریخ اسلام بعد از حادثه کربلا می‌بینیم این مجالس و پیام‌های عاشورایی تا چه اندازه سرمشق قیام‌های مجاهدان راه خداوند در مقابل گردنکشان و طاغوتیان بوده است. مجالس حسینی در طول تاریخ پناهگاه خوبی برای جوامعی که تحت ستم قرارگرفته بودند، محسوب می‌شد....: http://www.welayatnet.com/fa/news/76518 فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر