امتحان حر: امتحان الهی همواره بوده و هست. همیشه عده‌ای در آن پیروز و عده‌ای نیز شکست می‌خوردند. اما برخی از شکست‌ها...0 نظر


معین شرافتی

ش, 07/17/1395 - 10:21

امتحان حر: امتحان الهی همواره بوده و هست. همیشه عده‌ای در آن پیروز و عده‌ای نیز شکست می‌خوردند. اما برخی از شکست‌ها...

حر
امتحان حر: امتحان الهی همواره بوده و هست. همیشه عده‌ای در آن پیروز و عده‌ای نیز شکست می‌خوردند. اما برخی از شکست‌ها صدمات فردی و اجتماعی هولناکی به دنبال دارد. خسارتی مثل شهادت یک ولیّ خدا. در کربلا امام حسین(ع) بیان داشت که این صحنه امتحان خداست اما مردم آن روزگار آگاه نشدند.http://www.welayatnet.com/fa/news/98594

دیدگاه‌ها

ارسال نظر