از کربلا تا شلمچه: خيمه‌ها را به آتش بکشيد، اموالشان را غارت کنيد، زنان و طفلانشان را به اسارت بريد. بر صغير و کبيری...0 نظر


معین شرافتی

ش, 07/17/1395 - 10:30

از کربلا تا شلمچه: خيمه‌ها را به آتش بکشيد، اموالشان را غارت کنيد، زنان و طفلانشان را به اسارت بريد. بر صغير و کبيری...

از کربلا تا شلمچه
از کربلا تا شلمچه: خيمه‌ها را به آتش بکشيد، اموالشان را غارت کنيد، زنان و طفلانشان را به اسارت بريد. بر صغير و کبيری رحم نکنيد، اکنون همه چيز بر شما مباح است. ناگهان پيکر خون آلود بسيجي دريا دل اسلام در ميان کوهي از نيزه‌های شکسته تکانی مي خورد، پنجه بر خاک می‌کشد و شمشير شکسته ای می‌يابد و به ياری آن بر زانو مي نشيند: http://welayatnet.com/node/99260

دیدگاه‌ها

ارسال نظر