پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر کس با زن نامحرمی شوخی کند به خاطر هر کلمه ای هزار سال زندانی می شود0 نظر


ح-سین

ج, 01/14/1394 - 07:09

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر کس با زن نامحرمی شوخی کند به خاطر هر کلمه ای هزار سال زندانی می شود

حدیث
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر کس با زن نامحرمی شوخی کند به خاطر هر کلمه ای هزار سال زندانی می شود فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر