تنها آمدنت تسکینم می دهد

کلیدواژه: #من_منتظرم


0 نظر


baseirat

د, 11/04/1395 - 10:18

تنها آمدنت تسکینم می دهد

تنها آمدنت تسکینم می دهد
«آقا جان! تنها، شوق آمدنت قلب رنجیده‌ام را تسکین می‌دهد، پس من هم‌چنان منتظر آمدنت هستم. فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر