انتظار نیاز است

کلیدواژه: #من_منتظرم


0 نظر


baseirat

د, 11/04/1395 - 10:20

انتظار نیاز است

انتظار نیاز است
انتظار ایستایی نیست، ایستادن است. انتظار، ناز نیست، نیاز است. فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر