توجه به مسأله فقر

کلیدواژه: فقر


0 نظر


baseirat

س, 11/05/1395 - 06:56

توجه به مسأله فقر

Tags: فقر
توجه به مسأله فقر
فقر، یکی از موضوعات مهم عصر ما خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه‌ یافته است. فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر