کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد...

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


baseirat

ش, 11/23/1395 - 05:27

کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد...

Tags: #اسلام
کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد...
کرامت و فضیلت در تقواست، نه نژاد... فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر