علی‌اکبر دهخدا

علی‌اکبر دهخدا
علی‌اکبر دهخدا: مخالفان وجود کلمات عربی در زبان فارسی، یا احمق‌اند یا مزدور!
موضوع: