یا در انسانیت با تو برابر !

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


baseirat

د, 12/09/1395 - 07:07

یا در انسانیت با تو برابر !

Tags: #اسلام
یا در دین با تو برادر... یا در انسانیت با تو برابر !
یا در دین با تو برادر... یا در انسانیت با تو برابر ! فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر