امام رضا(ع) وپنجره فولادش

امام بخواهد غیره ممکن،ممکن می شود
هر کسی خاک درت بوسید شد شاه جهان "خار" هم در مشهد تو "زعفرانی" می شود...
موضوع: