تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند

کلیدواژه: #حقوق_بشر


0 نظر


سردبیر4

چ, 04/14/1396 - 07:39

تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند

تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند
تاریخ از آنجایی خنده دار شد که سند حقوق بشر را جنایتکاران نوشتند انقلاب اسلامی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر