مرد داریم تا مرد!!!!

کلیدواژه: مردانگی


0 نظر


مدافع حرم

چ, 06/01/1396 - 10:02

مرد داریم تا مرد!!!!

سند مردانگی
پیرمرد خسته جانی،وارد میخانه شد با پریشان حالتی لب بر لب پیمانه شد گفتمش ای پیرمرد از چیست انقدر درهمی داد زد گفت ای جوان مردانگی افسانه شد سلامتی مردائی که تو شناسنامشون دست بردن که ببرنشون جبهه نه اونائی که تو صورتشون دست بردن تا ببرنشون...؟؟؟ انقلاب اسلامی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر