جواب به تهمت بهائیان بر علیه شیعه در مورد خمس و زكات و مرجعیت0 نظر


ح-سین

د, 01/17/1394 - 12:35

جواب به تهمت بهائیان بر علیه شیعه در مورد خمس و زكات و مرجعیت

جواب به تهمت بهائیان بر علیه شیعه در مورد خمس و زكات و مرجعیت فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر