اگر شیطان، زشت را زیبا نشانمان ندهد

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


rezaee

ي, 11/08/1396 - 13:42

اگر شیطان، زشت را زیبا نشانمان ندهد

Tags: #اسلام
اگر شیطان، زشت را زیبا نشانمان ندهد
اگر شیطان، زشت را زیبا نشانمان ندهد فرهنگی

دیدگاه‌ها

ارسال نظر