خدایا خوشخوئى نيكوكاران را به ما ارزانى دار

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


rezaee

پ, 12/03/1396 - 08:29

خدایا خوشخوئى نيكوكاران را به ما ارزانى دار

Tags: #اسلام
خدایا خوشخوئى نيكوكاران را به ما ارزانى دار

دیدگاه‌ها

ارسال نظر