خدایا مرا از افتادن‏ در گناهان بازدار

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


rezaee

ي, 12/06/1396 - 12:35

خدایا مرا از افتادن‏ در گناهان بازدار

Tags: #اسلام
خدایا مرا از افتادن‏ در گناهان بازدار

دیدگاه‌ها

ارسال نظر