بنده ای شرمسار رو به سوی معبود

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


rezaee

ي, 12/06/1396 - 12:45

بنده ای شرمسار رو به سوی معبود

Tags: #اسلام
بنده ای شرمسار رو به سوی معبود

دیدگاه‌ها

ارسال نظر