عذر از فقیری که خواهشی از من کرده

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


rezaee

س, 12/08/1396 - 06:10

عذر از فقیری که خواهشی از من کرده

Tags: #اسلام
عذر از فقیری که خواهشی از من کرده

دیدگاه‌ها

ارسال نظر