شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند فاحشه است

کلیدواژه: #زرتشت


0 نظر


saman

ي, 03/20/1397 - 02:44

شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند فاحشه است

Tags: #زرتشت
شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند فاحشه است
شریعت زرتشتی: زنی که از شوهر اطاعت نکند، جه (فاحشه) است

دیدگاه‌ها

ارسال نظر