عشق ، با معصومه(س) معنا می‌شود

عشق ، با معصومه(س) معنا می‌شود