خداوند قربانی کردن را دوست دارد

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


rezaee

ش, 06/03/1397 - 07:00

خداوند قربانی کردن را دوست دارد

Tags: #اسلام
خداوند قربانی کردن را دوست دارد

دیدگاه‌ها

ارسال نظر