روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:

کلیدواژه: پهلوی


0 نظر


saman

چ, 10/05/1397 - 15:03

روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:

Tags: پهلوی
روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:
روزنامه اطلاعات، 14 اردیبهشت 1354: ایران 125 میلیون دلار (به نرخ آبان 97: چیزی حدود 450 میلیارد تومان) به مصر کمک کرده است:

دیدگاه‌ها

ارسال نظر