هخامنشیان چه اسم‌هایی برای پسران خود انتخاب می‌کردند؟

کلیدواژه: هخامنشی


0 نظر


saman

پ, 10/13/1397 - 19:41

هخامنشیان چه اسم‌هایی برای پسران خود انتخاب می‌کردند؟

هخامنشیان چه اسم‌هایی برای پسران خود انتخاب می‌کردند؟
سگ، گراز، گاومیش، گرگ، روباه، کرکس، جغد، موش، شتر کوچک، گورخر، کرم خاکی، پشمالو، کچل و...! این‌ها در فرهنگ هخامنشی فحش نبود. بلکه نام‌هایی بود که پارسیان در آن دوره روی فرزندان خود می‌گذاشتند.

دیدگاه‌ها

ارسال نظر