واژه آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی

کلیدواژه: #زبان_عربی


0 نظر


saman

ج, 11/26/1397 - 08:41

واژه آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی

واژه  آرامی-عربی سَنَة (به معنی سال) در کتیبه های ساسانی
دیگر لفظ آرامی که در کتیبه‌های ساسانی وجود دارد، واژه SNT (شَنَة) است... همان لفظ عربیِ سَنَة، به معنی سال.

دیدگاه‌ها

ارسال نظر