#اسلام

http://www.media.welayatnet.com/20260

فرزند؛ روشنی چشم
فرزند؛ روشنی چشم

50 0
ثبت نظر
1397/01/14-10:32
http://www.media.welayatnet.com/20259

شیوه رفتار با کودکان
شیوه رفتار با کودکان

42 0
ثبت نظر
1397/01/14-10:29
http://www.media.welayatnet.com/20258

چرخه سوء تربیت
چرخه سوء تربیت

48 0
ثبت نظر
1397/01/14-10:26
http://www.media.welayatnet.com/20257

مخاطب در دسترس...
مخاطب در دسترس...

مخاطب در دسترس...

44 0
ثبت نظر
1397/01/14-10:14
http://www.media.welayatnet.com/20255

شرافت و قناعت
شرافت و قناعت

41 0
ثبت نظر
1397/01/14-09:27
http://www.media.welayatnet.com/20254

نگاهی به عظمت بی‌کرانِ هنر ایرانی اسلامی در سایت nature
این تیتر در مجله معتبر و علمی نیچر آمده است !! هنرمندان مسلمان 500 سال از پژوهشگران غربی جلوتر بودند !!! Muslim artists were 500 years ahead of western researchers. کاشی‌های اسلامی، ریاضیات پیچیده را نشان می‌دهند: آن طور که قبلا تصور می‌شد الگوهای کاشی‌کاری با پرگار و خط‌کش به دست نیامدند. یکی از ویژگی های این الگوهای مسحور کننده این است که مانند یک شبه بلور واقعی و منظم به نظر می‌رسند ولی دقیقا تکرار نمی‌شوند یکی از فیزیکدانان به نام لو می‌گوید: من حدسم این است کار آنها کاملا حساب شده بوده است آنها می‌خواستند الگویی را بدون تکرار گسترش دهند، گرچه آنها احتمالا از خواص ریاضی آنچه طراحی کرده بودند اطلاعی نداشتند، آنها نهایتا چیزی را به وجود آوردند که امروزه به عنوان یک "شبه بلور" شناخته می‌شود این الگوها بعدا در سال 1973 به وسیله راجر پنروز ریاضی-فیزیکدان بریتانیایی کشف شد این کاشی‌کاری‌ها در امام زاده درب امام اصفهان به کار رفته است

122 0
ثبت نظر
1397/01/12-19:08
http://www.media.welayatnet.com/20239

نوروز
نوروز،بیداری طبیعت

نوروز،بیداری طبیعت

65 0
ثبت نظر
1396/12/28-09:03
http://www.media.welayatnet.com/20238

عید نوروز، سرآغاز طراوت طبیعت
عید نوروز، سرآغاز طراوت طبیعت

60 0
ثبت نظر
1396/12/28-08:54
http://www.media.welayatnet.com/20237

رشته احتياج محتاجان
اى كسى كه رشته احتياج محتاجان از او بريده نمى ‏شود

45 0
ثبت نظر
1396/12/26-12:22
http://www.media.welayatnet.com/20236

گره‏ هاى سختيها
اى كسى كه گره‏ هاى سختيها بوسيله تو گشوده مى ‏شود

41 0
ثبت نظر
1396/12/26-12:20
http://www.media.welayatnet.com/20234

نوروز
آداب عید نوروز

54 0
ثبت نظر
1396/12/24-09:12
http://www.media.welayatnet.com/20233

هدیه
هدیه دادن در عید

62 0
ثبت نظر
1396/12/24-09:10
http://www.media.welayatnet.com/20231

عید نوروز،
عید نوروز، سرآغاز طراوت طبیعت

عید نوروز، سرآغاز طراوت طبیعت

58 0
ثبت نظر
1396/12/24-09:04
http://www.media.welayatnet.com/20230

سپاس
سپاسى كه تاريكى‏ هاى برزخ در پرتوش بر ما روشن شود

63 0
ثبت نظر
1396/12/24-09:00
http://www.media.welayatnet.com/20229

چهارشنبه سوری خطرناک
چهارشنبه سوری خطرناک

62 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:50
http://www.media.welayatnet.com/20228

آتش‌نشان‌ها
بهترین هدیه به آتش‌نشان‌ها

57 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:48
http://www.media.welayatnet.com/20227

بهترین هدیه به آتش‌نشان‌ها
بهترین هدیه به آتش‌نشان‌ها

بهترین هدیه به آتش‌نشان‌ها

71 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:46
http://www.media.welayatnet.com/20226

تحریم مواد منفجره چهارشنبه‌سوزی
تحریم مواد منفجره چهارشنبه‌سوزی

58 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:42
http://www.media.welayatnet.com/20225

دستاوردهای مهم چهارشنبه آخر سال
دستاوردهای مهم چهارشنبه آخر سال

44 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:39
http://www.media.welayatnet.com/20224

زیباترین احترام به شهدا
زیباترین احترام به شهدا

48 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:24
http://www.media.welayatnet.com/20223

ادب با خالق
ادب با خالق

45 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:10
http://www.media.welayatnet.com/20222

نگاه به سبزه زار
نگاه به سبزه زار

47 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:04
http://www.media.welayatnet.com/20221

ثواب درختکاری
ثواب درختکاری

48 0
ثبت نظر
1396/12/22-05:01
http://www.media.welayatnet.com/20220

هر نفر یک رسانه است
هر نفر یک رسانه است

51 0
ثبت نظر
1396/12/22-04:57
http://www.media.welayatnet.com/20219

آشتی با حرمت‌شکنان، ممنوع
آشتی با حرمت‌شکنان، ممنوع

28 0
ثبت نظر
1396/12/22-04:45
http://www.media.welayatnet.com/20218

خداوندا! مرا به كارى كه فردا از آن مورد سؤال قرار مى‏‌دهى بگمار
خداوندا! مرا به كارى كه فردا از آن مورد سؤال قرار مى‏‌دهى بگمار

34 0
ثبت نظر
1396/12/19-12:15
http://www.media.welayatnet.com/20217

خداوندا! مرا از غير خود بى‏‌نياز ساز
خداوندا! مرا از غير خود بى‏‌نياز ساز

خداوندا! مرا از غير خود بى‏‌نياز ساز

34 0
ثبت نظر
1396/12/19-12:12
http://www.media.welayatnet.com/20216

خدايا مرا به تضرع پيش غير خودت گرفتار نكن
خدايا مرا به تضرع پيش غير خودت گرفتار نكن

42 0
ثبت نظر
1396/12/19-12:10
http://www.media.welayatnet.com/20215

روزى كه اسرار و اخبار بندگانت را مى ‏آزمائى
روزى كه اسرار و اخبار بندگانت را مى ‏آزمائى

77 0
ثبت نظر
1396/12/19-12:07
http://www.media.welayatnet.com/20213

محبت فاطمه
محبت فاطمه

52 0
ثبت نظر
1396/12/17-07:11

صفحه‌ها