#نماز

http://www.media.welayatnet.com/19313

نمازِ کودکانه
شعری کودکانه برای فرزندانمان در مورد نماز ، چگونگی و آثار آن ...

شعر کودکانه نماز کودک آموزش نماز ادبیات

244 0
ثبت نظر
1395/12/02-07:51
http://www.media.welayatnet.com/19130

نماز کلید رستگاری
اي كساني كه ايمان آورده‏ ايد ركوع كنيد و سجود بجا آوريد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد

کلید رستگاری

121 0
ثبت نظر
1395/11/04-09:56
http://www.media.welayatnet.com/19129

حساب نماز با دیگر اعمال
اولین چیزی که بنده از آن مورد حساب قرار می گیرد نماز است اگر پذیرفته شد اعمال دیگرش نیز پذیرفته می شود.

حساب نماز با دیگر اعمال

134 0
ثبت نظر
1395/11/04-09:54
http://www.media.welayatnet.com/19127

رابطه با خالق و راز پیشرفت
راز پیشرفت فردی و اجتماعی در حفظ رابطه با خداوند است

رابطه با خالق

114 0
ثبت نظر
1395/11/04-09:50
http://www.media.welayatnet.com/19126

بهترین راه رابطه با خدا
بهترین راه ارتباط با خدا در درجه‌ی اوّل همین نمازی است که می خوانید

رابطه با خدا

174 0
ثبت نظر
1395/11/04-09:48
http://www.media.welayatnet.com/19125

شکر نعمت نعمتت افزون کند
اگر شکرگزار نعمتها بودید (نعمتهایم را) افزون خواهم نمود

شکر نعمت

261 0
ثبت نظر
1395/11/04-09:46
http://www.media.welayatnet.com/15305

حضور قلب در نماز
حضور قلب در نماز

نماز

196 0
ثبت نظر
1394/11/04-04:58
http://www.media.welayatnet.com/13678

تصویری از مقام معظم رهبری در جوانی و حال
تصویری از مقام معظم رهبری در جوانی و حال

آیت الله خامنه ای

234 0
ثبت نظر
1394/09/21-12:46