#امام رضا علیه السلام

http://www.media.welayatnet.com/19430

امام رضا(ع) وپنجره فولادش
هر کسی خاک درت بوسید شد شاه جهان "خار" هم در مشهد تو "زعفرانی" می شود...

امام بخواهد غیره ممکن،ممکن می شود

154 0
ثبت نظر
1395/12/12-13:26
http://www.media.welayatnet.com/19141

توسل به اهل بیت
هر گاه برای شما پیش آمد سختی روی داد از ما کمک و یاری بجوئید.

توسل به اهل بیت

268 0
ثبت نظر
1395/11/05-05:53
http://www.media.welayatnet.com/19140

راه هدایت، قرآن
امام رضا علیه السلام قرآن کتاب خداست، از آن تجاوز مکنید و هدایت را در غیر آن مجویید که گمراه می شوید.

راه هدایت، قرآن

191 0
ثبت نظر
1395/11/05-05:49
http://www.media.welayatnet.com/19139

ایمان واقعی
امام رضا علیه السلام ایمان، اعتقاد در قلب و گفتن به زبان و عمل با اعضا و جوارح است

ایمان واقعی

244 0
ثبت نظر
1395/11/05-05:37
http://www.media.welayatnet.com/13687

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

برف

308 0
ثبت نظر
1394/09/21-19:36