#من_منتظرم

http://www.media.welayatnet.com/17314

شما هم به کمپین اجتماعی "من منتظرم" بپیوندید
شما هم به کمپین اجتماعی "من منتظرم" بپیوندید

شما هم به کمپین اجتماعی "من منتظرم" بپیوندید

277 0
ثبت نظر
1395/02/07-07:37
http://www.media.welayatnet.com/19138

می آید
آید آن روشنی شب افروز! من منتظرم!!

می آید

114 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:24
http://www.media.welayatnet.com/19137

نگاه منتظرانه
من منتظرم! نگاه منتظرانه را بی جواب مگذار.

نگاه منتظرانه

رای شما -
142 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:22
http://www.media.welayatnet.com/19136

انتظار نیاز است
انتظار ایستایی نیست، ایستادن است. انتظار، ناز نیست، نیاز است.

انتظار نیاز است

147 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:20
http://www.media.welayatnet.com/19135

تنها آمدنت تسکینم می دهد
«آقا جان! تنها، شوق آمدنت قلب رنجیده‌ام را تسکین می‌دهد، پس من هم‌چنان منتظر آمدنت هستم.

تنها آمدنت تسکینم می دهد

135 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:18
http://www.media.welayatnet.com/19134

ندای من منتظرم بلند گردیده
ندای من منتظرم

 من منتظرم

120 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:16
http://www.media.welayatnet.com/19133

من مات چشم اویم
انتظار

انتظار

148 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:14
http://www.media.welayatnet.com/19132

به سفرت بگو کوتاه بیاید...
به سفرت بگو کوتاه بیاید...

به سفرت بگو کوتاه بیاید...

196 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:12
http://www.media.welayatnet.com/19131

غریبانه چرا میگردی؟
غریبانه چرا میگردی؟

غریبانه چرا

143 0
ثبت نظر
1395/11/04-10:10