فقر

http://www.media.welayatnet.com/19142

توجه به مسأله فقر
فقر، یکی از موضوعات مهم عصر ما خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه‌ یافته است.

توجه به مسأله فقر

150 0
ثبت نظر
1395/11/05-06:56