یازهرا(س)

http://www.media.welayatnet.com/19431

یا زهرا (س)
بچه سید نشدم دست خودم نیست ولی وسط روضه دلم خواست بگویم مادر...:(

بچه سید نشدم دست خودم نیست ولی وسط روضه دلم خواست بگویم مادر...

417 0
ثبت نظر
1395/12/12-13:30